نام واحد : عبدالغفور دامنی

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 2308777
 • شماره مجوز : 10496
 • تاریخ مجوز : 12/06/1391
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%