نام واحد : شرکت نوشیدنی های طبیعی چشمه های زعفران پلدختر

 • استان : لرستان
 • شهر : پلدختر
 • نشانی شرکت : پلدختر کوی...
 • تلفن شرکت : *******663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پلدختر کوی بسیجیان
 • تلفن واحد : *******663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدحسین نظری سالی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 2911922
 • شماره مجوز : 8584
 • تاریخ مجوز : 11/06/1391
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 54,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%