نام واحد : محمد یعقوبی شوکی

نام محصول : انواع شیرینیهای اردی

 • سریال مجوز : 2818919
 • شماره مجوز : 13588
 • تاریخ مجوز : 07/06/1391
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%