نام واحد : کامران اسدی پور فرشبافی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : هریس
 • نشانی شرکت : تبریز -...
 • تلفن شرکت : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : هریس
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سعید ابراهیمی سیس
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پکتین ازپوست لیمو

 • سریال مجوز : 1146394
 • شماره مجوز : 24696
 • تاریخ مجوز : 19/06/1391
 • کد محصول : 15491611
 • شرح محصول : پکتین ازپوست لیمو
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%