نام واحد : شرکت کوثر جهان میثاق

 • استان : لرستان
 • شهر : دلفان
 • نشانی شرکت : خرم اباد خ...
 • تلفن شرکت : *******661جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نورااباد ک 3 جاده کریم اباد
 • تلفن واحد : **********066جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مراد فلاحی کریم آباد
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اردگندم نوع والسی سبوس 4000 تن

 • سریال مجوز : 2911926
 • شماره مجوز : 8735
 • تاریخ مجوز : 13/06/1391
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 14,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%