نام واحد : مهرداد توخان بگی

نام محصول : بسته بندی تخم مرغ

 • سریال مجوز : 2115043
 • شماره مجوز : 118/19274
 • تاریخ مجوز : 21/06/1391
 • کد محصول : 15491915
 • شرح محصول : بسته بندی تخم مرغ
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%