نام واحد : کیمیا خزر اذین

نام محصول : تصفیه روغن افتابگردان

 • سریال مجوز : 3027831
 • شماره مجوز : 701/26492
 • تاریخ مجوز : 11/08/1389
 • کد محصول : 15141412
 • شرح محصول : تصفیه روغن افتابگردان
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%