نام واحد : اسفالت عایق ریل

نام محصول : شن و ماسه کوهی

 • سریال مجوز : 610043000000
 • شماره مجوز : 13213/95
 • تاریخ مجوز : 05/05/1395
 • کد محصول : 1410512326
 • شرح محصول : شن و ماسه کوهی
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%