نام واحد : شرق ید

نام محصول : نمک طعام یددار تصفیه نشده

 • سریال مجوز : 1902053
 • شماره مجوز : 11137
 • تاریخ مجوز : 27/10/1390
 • کد محصول : 15492522
 • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه نشده
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%