نام واحد : فن آوران تجارت پاژ هیراد

نام محصول : چای

 • سریال مجوز : 1937975
 • شماره مجوز : 18515
 • تاریخ مجوز : 16/06/1391
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%