نام واحد : فن آوران تجارت پاژ هیراد

نام محصول : آجیل

 • سریال مجوز : 1937975
 • شماره مجوز : 18515
 • تاریخ مجوز : 16/06/1391
 • کد محصول : 15492111
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی آجیل
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%