نام واحد : مجتمع کشت و صنعت نانا

نام محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش انجمادوخشک کردن

 • سریال مجوز : 2221240
 • شماره مجوز : 25105
 • تاریخ مجوز : 06/06/1391
 • کد محصول : 15131110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش انجمادوخشک کردن
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%