نام واحد : منوچهر حیرانی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : روانسر
 • نشانی شرکت : شهر روانسر...
 • تلفن شرکت : *******832جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روانسر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : منوچهر حیرانی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسرو ذرت

 • سریال مجوز : 1507077
 • شماره مجوز : 20865
 • تاریخ مجوز : 18/06/1391
 • کد محصول : 15131636
 • شرح محصول : کنسرو ذرت
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%