نام واحد : غلامرضا پورقنبری

 • استان : یزد
 • شهر : خاتم
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزد خاتم مروست شهرک صنعتی مروست
 • تلفن واحد : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامرضا پورقنبری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی مروست

نام محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 3427313
 • شماره مجوز : 32399
 • تاریخ مجوز : 16/06/1391
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%