نام واحد : مینو آرد گلستان

نام محصول : اردغلات گندم

 • سریال مجوز : 3814028
 • شماره مجوز : 19160
 • تاریخ مجوز : 18/06/1391
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 21,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%