نام واحد : بینالود نمک

نام محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده

 • سریال مجوز : 1902782
 • شماره مجوز : 10379
 • تاریخ مجوز : 24/06/1388
 • کد محصول : 15492512
 • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%