نام واحد : علی اکبر و علی اوسط بازوبندی

نام محصول : پفک ذرت

 • سریال مجوز : 1903420
 • شماره مجوز : 9-170
 • تاریخ مجوز : 23/08/1374
 • کد محصول : 15311611
 • شرح محصول : پفک ذرت
 • ظرفیت : 171 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%