نام واحد : اصغر خوبان

نام محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر

 • سریال مجوز : 3718122
 • شماره مجوز : 14608
 • تاریخ مجوز : 25/06/1391
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%