نام واحد : محمد وفاقپور

نام محصول : بسته بندی شوروترشی

 • سریال مجوز : 2022126
 • شماره مجوز : 13850
 • تاریخ مجوز : 21/06/1391
 • کد محصول : 15131240
 • شرح محصول : بسته بندی شوروترشی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%