نام واحد : کریم جهان بخش نقده

نام محصول : خوراک اماده طیور

 • سریال مجوز : 1218532
 • شماره مجوز : 112/206554
 • تاریخ مجوز : 18/06/1391
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 87%
  87%