نام واحد : فرزانه عروجی

نام محصول : انواع خشکبار روکش شده

 • سریال مجوز : 3121647
 • شماره مجوز : 91-21647
 • تاریخ مجوز : 09/06/1391
 • کد محصول : 15492172
 • شرح محصول : انواع خشکبارروکش شده
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%