نام واحد : فرزانه عروجی

 • استان : مرکزی
 • شهر : تفرش
 • نشانی شرکت : تهران پونک...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مجید عروجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بودادن انواع خشکبار

 • سریال مجوز : 3121647
 • شماره مجوز : 91-21647
 • تاریخ مجوز : 09/06/1391
 • کد محصول : 15492173
 • شرح محصول : بودادن انواع خشکبار
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%