نام واحد : زیره پاک کنی زرین

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی زیره

 • سریال مجوز : 1904216
 • شماره مجوز : 5-118
 • تاریخ مجوز : 25/05/1373
 • کد محصول : 15492414
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی زیره
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%