نام واحد : شرکت زیست فناور کاوش البرز

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : البرز -...
 • تلفن شرکت : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : البرز - نظرآباد - مصطفی آباد - بین کوچه سپهر 7و6 روبروی نانوایی
 • تلفن واحد : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آقای رضا کاوندی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : باکتریهای مفید پروبیوتیک

 • سریال مجوز : 4100497
 • شماره مجوز : 60086
 • تاریخ مجوز : 22/05/1391
 • کد محصول : 100000234
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%