نام واحد : اصغر نوروزی طالخونچه

نام محصول : جو پوست کنده

 • سریال مجوز : 1341411
 • شماره مجوز : 50479
 • تاریخ مجوز : 03/07/1391
 • کد محصول : 15311312
 • شرح محصول : جو پوست کنده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%