نام واحد : سبز نوش کویر-شرکت

نام محصول : دم نوش گیاهی ومیوه ای

 • سریال مجوز : 1341416
 • شماره مجوز : 682
 • تاریخ مجوز : 04/06/1391
 • کد محصول : 15491217
 • شرح محصول : دم نوش گیاهی ومیوه ای
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 77%
  77%