نام واحد : کشت وصنعت بین الملل چین چین

نام محصول : انواع رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1904584
 • شماره مجوز : 10-146
 • تاریخ مجوز : 30/01/1374
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%