نام واحد : خوشه مهر آریان

نام محصول : پنیر پیتزا

 • سریال مجوز : 3922331
 • شماره مجوز : 3563
 • تاریخ مجوز : 21/06/1391
 • کد محصول : 15201256
 • شرح محصول : پنیر پیتزا
 • ظرفیت : 2,580 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 72%
  72%