نام واحد : اسماعیل عاشوری

نام محصول : الکل طبی

 • سریال مجوز : 2221255
 • شماره مجوز : 29924
 • تاریخ مجوز : 02/07/1391
 • کد محصول : 100000213
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,500,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%