نام واحد : اسماعیل عاشوری

نام محصول : بسته بندی الکل صنعتی

 • سریال مجوز : 2221255
 • شماره مجوز : 29924
 • تاریخ مجوز : 02/07/1391
 • کد محصول : 24241518
 • شرح محصول : بسته بندی الکل صنعتی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%