نام واحد : خدیجه امیری

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1507088
 • شماره مجوز : 23333
 • تاریخ مجوز : 06/07/1391
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%