نام واحد : حسین شالچی

نام محصول : انواع شکلات مغزدار

 • سریال مجوز : 1904748
 • شماره مجوز : 4-175
 • تاریخ مجوز : 13/10/1374
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%