نام واحد : حامد اسکندری

نام محصول : کنسروزیتون

 • سریال مجوز : 2115077
 • شماره مجوز : 118/20847
 • تاریخ مجوز : 06/07/1391
 • کد محصول : 15131634
 • شرح محصول : کنسروزیتون
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%