نام واحد : حمید کهزادی ازندریانی

نام محصول : سیلیس خالص شده (بیش از 99%)

 • سریال مجوز : 200317000000
 • شماره مجوز : 17670
 • تاریخ مجوز : 12/07/1394
 • کد محصول : 2699412317
 • شرح محصول : سیلیس خالص شده (بیش از 99%)
 • ظرفیت : 80,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%