نام واحد : علی اصغر مرشد پور

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 2221258
 • شماره مجوز : 30441
 • تاریخ مجوز : 04/07/1391
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 88%
  88%