نام واحد : مهدی صفری زاده ظهیرآبادی

نام محصول : بسته بندی خشکبار

  • سریال مجوز : 2612478
  • شماره مجوز : 4/91/49682
  • تاریخ مجوز : 09/07/1391
  • کد محصول : 15492170
  • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
  • ظرفیت : 800 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 1%
    1%