نام واحد : صنایع غذایی گندم بهشت شاندیز

نام محصول : رشته اش

 • سریال مجوز : 1929610
 • شماره مجوز : 20446
 • تاریخ مجوز : 30/04/1386
 • کد محصول : 15441123
 • شرح محصول : رشته اش
 • ظرفیت : 190 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%