نام واحد : میرزا احمد طباطبایی

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 2221281
 • شماره مجوز : 29541
 • تاریخ مجوز : 30/06/1391
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%