نام واحد : کشت وصنعت جوین مکمل

نام محصول : تفاله خشک چغندرقند

 • سریال مجوز : 1904975
 • شماره مجوز : 17968
 • تاریخ مجوز : 26/03/1378
 • کد محصول : 15331152
 • شرح محصول : تفاله خشک چغندرقند
 • ظرفیت : 16,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%