نام واحد : زیبا رجبی

نام محصول : بسته بندی غلات

 • سریال مجوز : 4100525
 • شماره مجوز : 63232
 • تاریخ مجوز : 15/07/1391
 • کد محصول : 15311420
 • شرح محصول : بسته بندی غلات
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%