نام واحد : فتاحی نیسیانی-محمدحسن

  • استان : اصفهان
  • شهر : شاهین شهر و میمه
  • نشانی شرکت : منطقه غذایی...
  • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان
  • تلفن واحد : 1جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : محمد حسن فتاحی نیسیانی
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

نام محصول : غذاهای اماده ونیمه اماده برپایه انواع گوشت خورش ماست 300 تن حلیم بادمجان 300 تن

  • سریال مجوز : 1341503
  • شماره مجوز : 57256
  • تاریخ مجوز : 26/07/1391
  • کد محصول : 15492350
  • شرح محصول : غذای های اماده ونیمه اماده برپایه انواع گوشت
  • ظرفیت : 600 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 7%
    7%