نام واحد : زعفران نگین طلای سرخ آریا

نام محصول : بسته بندی حبوبات و غلات

 • سریال مجوز : 2022180
 • شماره مجوز : 16961
 • تاریخ مجوز : 22/07/1391
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 380 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%