نام واحد : شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای

 • سریال مجوز : 4100537
 • شماره مجوز : 63053
 • تاریخ مجوز : 11/07/1391
 • کد محصول : 15491213
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%