نام واحد : عذری حسینی نبری

نام محصول : انواع پکتین ازپوست میوه جات

 • سریال مجوز : 3027876
 • شماره مجوز : 701/22526
 • تاریخ مجوز : 16/07/1391
 • کد محصول : 15491610
 • شرح محصول : انواع پکتین ازپوست میوه جات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%