نام واحد : تعاونی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی سبزوار

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1905653
 • شماره مجوز : 35510
 • تاریخ مجوز : 26/07/1376
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 675 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%