نام واحد : قربان ابراهیمی

نام محصول : مالت

 • سریال مجوز : 1146562
 • شماره مجوز : 32475
 • تاریخ مجوز : 24/07/1391
 • کد محصول : 15531120
 • شرح محصول : مالت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 93%
  93%