نام واحد : احمد عبادی

نام محصول : بسته بندی روغن خوراکی جامد

 • سریال مجوز : 3027893
 • شماره مجوز : 701/23722
 • تاریخ مجوز : 23/07/1391
 • کد محصول : 15141241
 • شرح محصول : بسته بندی روغن خوراکی جامد
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%