نام واحد : تعاونی تولیدی و توزیعی ایثار زرین

نام محصول : آرد گندم

 • سریال مجوز : 4100538
 • شماره مجوز : 28953
 • تاریخ مجوز : 25/12/1389
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%