نام واحد : تولیدکنندگان شیرینی و شکلات آرون شهر

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 1933318
 • شماره مجوز : 10300
 • تاریخ مجوز : 05/05/1388
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%