نام واحد : احمد کامیاب

نام محصول : بن بن

 • سریال مجوز : 1906122
 • شماره مجوز : 39186
 • تاریخ مجوز : 26/08/1376
 • کد محصول : 15431222
 • شرح محصول : بن بن
 • ظرفیت : 294 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%