نام واحد : مجید سیفی

نام محصول : انواع مغزی {فیلینگ }وکرم های آماده مصرف

 • سریال مجوز : 3718200
 • شماره مجوز : 28913
 • تاریخ مجوز : 02/08/1391
 • کد محصول : 100000838
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%