نام واحد : شرکت تعاونی ساحل سرمای محمود آباد

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 3027913
 • شماره مجوز : 701/24929
 • تاریخ مجوز : 30/07/1391
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 97%
  97%