نام واحد : زین العابدین شاهانی

نام محصول : بسته بندی میوه سبزی قارچ

 • سریال مجوز : 3027915
 • شماره مجوز : 701/24965
 • تاریخ مجوز : 30/07/1391
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%